24.6.2015
EMPL_AD(2015)557113
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för regional utveckling
över de europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser
(2015/2052(INI))
Föredragande av yttrande: Javi López

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 143kWORD 168k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy