Udtalelse - EMPL_AD(2016)575287Udtalelse
EMPL_AD(2016)575287

UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Regionaludviklingsudvalget
om en EU-strategi for Alperegionen
(2015/2324(INI))
Ordfører for udtalelse: Jérôme Lavrilleux

2.5.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: