Lausunto - EMPL_AD(2016)575287Lausunto
EMPL_AD(2016)575287

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta
(2015/2324(INI))
Valmistelija: Jérôme Lavrilleux

2.5.2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: