Advies - EMPL_AD(2016)575287Advies
EMPL_AD(2016)575287

ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake een EU-strategie voor het Alpengebied
(2015/2324(INI))
Rapporteur voor advies: Jérôme Lavrilleux

2.5.2016

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: