MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Odbor za regionalni razvoj
o strategiji EU za alpsko regijo
(2015/2324(INI))
Pripravljavec mnenja: Jérôme Lavrilleux

2.5.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: