15.12.2016
EMPL_AD(2017)589102
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете
относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените
(2016/2061(INI))
Докладчик по становище (*): Таня Гонсалес Пеняс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 470kWORD 79k
Правна информация - Политика за поверителност