15.12.2016
EMPL_AD(2017)589102
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks
(2016/2061(INI))
Arvamuse koostaja (*): Tania González Peñas

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 295kWORD 76k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika