15.12.2016
EMPL_AD(2017)589102
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui
dėl poreikio parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir užkirsti jam kelią
(2016/2061(INI))
Nuomonės referentė (*): Tania González Peñas

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 535kWORD 77k
Teisinė informacija - Privatumo politika