15.12.2016
EMPL_AD(2017)589102
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai
par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai
(2016/2061(INI))
Atzinuma sagatavotāja (*): Tania González Peñas (*)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 455kWORD 76k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika