15.12.2016
EMPL_AD(2017)589102
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
referitor la necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei
(2016/2061(INI))
Raportoare pentru aviz(*): Tania González Peñas

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 546kWORD 77k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate