15.12.2016
EMPL_AD(2017)589102
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
över behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män
(2016/2061(INI))
Föredragande av yttrande(*): Tania González Peñas

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 288kWORD 74k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy