25.1.2019
EMPL_AD(2019)629765
UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol
(2018/2210(DEC))
Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 144kWORD 61k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik