25.1.2019
EMPL_AD(2019)629765
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta
(2018/2210(DEC))
Arvamuse koostaja: Marian Harkin

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 141kWORD 60k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika