25.1.2019
EMPL_AD(2019)629765
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos agentūrų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė
(2018/2210(DEC))
Nuomonės referentė: Marian Harkin

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 144kWORD 60k
Teisinė informacija - Privatumo politika