25.1.2019
EMPL_AD(2019)629765
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
(2018/2210(DEC))
Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 144kWORD 65k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika