25.1.2019
EMPL_AD(2019)629765
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
(2018/2210(DEC))
Föredragande av yttrande: Marian Harkin

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 141kWORD 60k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy