7.9.2020
EMPL_AD(2020)648298
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: õiguskomisjon
soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta
(2020/2012(INL))
Arvamuse koostaja: Lina Gálvez Muñoz

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 142kWORD 53k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika