7.9.2020
EMPL_AD(2020)648298
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų
(2020/2012(INL))
Nuomonės referentė: Lina Gálvez Muñoz

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 172kWORD 57k
Teisinė informacija - Privatumo politika