7.9.2020
EMPL_AD(2020)648298
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Ārlietu komitejai
ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru
(2020/2012(INL))
Atzinumu sagatavoja: Lina Gálvez Muñoz

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 171kWORD 51k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika