7.9.2020
EMPL_AD(2020)648298
STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre právne veci
s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
(2020/2012(INL))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lina Gálvez Muñoz

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 156kWORD 59k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia