7.9.2020
EMPL_AD(2020)648298
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för rättsliga frågor
med rekommendationer till kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
(2020/2012(INL))
Föredragande av yttrande: Lina Gálvez Muñoz

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 161kWORD 55k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy