MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Odbor za proračun in za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo
(COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Pripravljavec mnenja: Dragoș Pîslaru

30.9.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: