15.1.2021
EMPL_AD(2021)655901
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно нови възможности за законна трудова миграция
(2020/2010(INI))
Докладчик по становище (*): Елжбета Рафалска

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 193kWORD 86k
Правна информация - Политика за поверителност