15.1.2021
EMPL_AD(2021)655901
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
seadusliku töörände uute viiside kohta
(2020/2010(INI))
Arvamuse koostaja (*): Elżbieta Rafalska

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 160kWORD 82k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika