Lausunto - EMPL_AD(2021)655901Lausunto
EMPL_AD(2021)655901

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä
(2020/2010(INI))
Valmistelija (*): Elżbieta Rafalska

15.1.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: