15.1.2021
EMPL_AD(2021)655901
TUAIRIM
ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
maidir le bealaí nua le haghaidh imirce dhleathach lucht oibre
(2020/2010(INI))
Rapóirtéir don tuairim (*): Elżbieta Rafalska

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 176kWORD 82k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais