15.1.2021
EMPL_AD(2021)655901
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl naujų teisėtos darbuotojų migracijos kelių
(2020/2010(INI))
Nuomonės referentė (*): Elżbieta Rafalska

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 202kWORD 77k
Teisinė informacija - Privatumo politika