15.1.2021
EMPL_AD(2021)655901
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par jaunām pieejām likumīgai darbaspēka migrācijai
(2020/2010(INI))
Atzinumu sagatavoja (*): Elżbieta Rafalska

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 205kWORD 82k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika