15.1.2021
EMPL_AD(2021)655901
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Noile căi de migrare legală a forței de muncă
(2020/2010(INI))
Raportoare pentru aviz (*): Elżbieta Rafalska

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 182kWORD 86k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate