15.1.2021
EMPL_AD(2021)655901
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
om nya möjligheter för laglig arbetskraftsmigration
(2020/2010(INI))
Föredragande (*): Elżbieta Rafalska

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 186kWORD 80k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy