Udtalelse - EMPL_AD(2022)699139Udtalelse
EMPL_AD(2022)699139

UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2020
(2021/2142(DEC))
Ordfører for udtalelse: Romana Tomc

2.2.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: