Opinjoni - EMPL_AD(2022)699139Opinjoni
EMPL_AD(2022)699139

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) għas-sena finanzjarja 2020
(2021/2142(DEC))
Rapporteur għal opinjoni: Romana Tomc

2.2.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: