Advies - EMPL_AD(2022)699139Advies
EMPL_AD(2022)699139

ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2020
(2021/2142(DEC))
Rapporteur voor advies: Romana Tomc

2.2.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: