Pozměňovací návrhy - EMPL_AM(2013)500574Pozměňovací návrhy
EMPL_AM(2013)500574

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
59 - 216
Návrh zprávy
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Návrh směrnice
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: