Módosítások - EMPL_AM(2013)500574Módosítások
EMPL_AM(2013)500574

MÓDOSÍTÁS:
59 - 216
Jelentéstervezet
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: