Emendi - EMPL_AM(2013)500574Emendi
EMPL_AM(2013)500574

EMENDI
59 - 216
Abbozz ta’ rapport
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi
Proposta għal direttiva
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: