Predlogi sprememb - EMPL_AM(2013)500574Predlogi sprememb
EMPL_AM(2013)500574

PREDLOGI SPREMEMB
59-216
Osnutek poročila
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev
Predlog direktive
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: