Pozměňovací návrhy - EMPL_AM(2014)544465Pozměňovací návrhy
EMPL_AM(2014)544465

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
319 - 466
Návrh zprávy
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní
Návrh rozhodnutí
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: