Módosítások - EMPL_AM(2014)544465Módosítások
EMPL_AM(2014)544465

MÓDOSÍTÁS:
319 - 466
Jelentéstervezet
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása
Határozatra irányuló javaslat
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))

18.12.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: