Emendi - EMPL_AM(2014)544465Emendi
EMPL_AM(2014)544465

EMENDI
319 - 466
Abbozz ta’ rapport
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
L-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat
Proposta għal deċiżjoni
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: