Amendementen - EMPL_AM(2014)544465Amendementen
EMPL_AM(2014)544465

AMENDEMENTEN
319 - 466
Ontwerpverslag
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk
Voorstel voor een besluit
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: