Poprawki - EMPL_AM(2014)544465Poprawki
EMPL_AM(2014)544465

POPRAWKI
319 - 466
Projekt sprawozdania
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej
Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: