Amendamente - EMPL_AM(2014)544465Amendamente
EMPL_AM(2014)544465

AMENDAMENTELE
319 - 466
Proiect de raport
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
referitor la instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate
Propunere de decizie
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: