Predlogi sprememb - EMPL_AM(2014)544465Predlogi sprememb
EMPL_AM(2014)544465

PREDLOGI SPREMEMB
319-466
Osnutek poročila
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno
Predlog sklepa
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))

18.12.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: