30.1.2015
EMPL_AM(2015)546787
Návrh správy
Sergio Gutiérrez Prieto
(PE544.269v01-00)
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015
(2014/2222(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 437kWORD 1003k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia