1.4.2016
EMPL_AM(2016)578756
Návrh stanoviska
Brando Benifei
(PE575.366v01-00)
Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do trhu práce
(2015/2321(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 946kWORD 736k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia