22.1.2018
EMPL_AM(2018)616558
GROZĪJUMI Nr.
1 - 256
Ziņojuma projekts
Krzysztof Hetman
(PE615.238v01-00)
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā
(2017/2260(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1194kWORD 140k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika