22.1.2018
EMPL_AM(2018)616558
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 256
Návrh správy
Krzysztof Hetman
(PE615.238v01-00)
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018
(2017/2260(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1213kWORD 144k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia