PDF 170kWORD 281k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)1002_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019 m. spalio 2 d. 9.00–10.00 val.

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. spalio 2 d. 10.00–10.45 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

4. „Europos socialinis fondas+“ (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Pranešėjas:

 

David Casa (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)

EMPL/9/01205

***I 2019/0180(COD) COM(2019)0397 – C9-0109/2019

 

Pranešėja:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

PR – PE641.097v01-00
AM – PE641.274v01-00

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 25 d. 12.00 val.

6. Euro zonos užimtumo ir socialinė politika

EMPL/9/00754

 2019/2111(INI) 

 

Pranešėja:

 

Yana Toom (Renew)

PR – PE639.822v01-00
AM – PE639.999v02-00

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2019 m. spalio 2 d. 10.45–11.30 val.

7. Audito Rūmų specialioji ataskaita „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF)“

EMPL/9/01374

         Keitimasis nuomonėmis

2019 m. spalio 2 d. 11.30–12.30 val.

8. Kiti klausimai

9. Kiti posėdžiai

         2019 m. spalio 7 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika