PDF 171kWORD 268k

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 

EMPL(2019)1007_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 7 października 2019 r., w godz. 15.30 – 17.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

7 października 2019 r., w godz. 15.30 – 17.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         24 września 2019 r. PV – PE641.263v01-00

4. Wysłuchanie kandydatów, którzy mają zostać wyznaczeni jako eksperci w zarządach Cedefop, Eurofound, EU-OSHA i ELA

EMPL/9/01452

         Wysłuchanie

7 października 2019 r., w godz. 17.00 – 17.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

5. Wyznaczenie kandydatów, którzy mają zostać wyznaczeni jako eksperci w zarządach Cedefop, Eurofound, EU-OSHA i ELA

EMPL/9/01453

6. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

EMPL/9/00546

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

- Ponowne złożenie poprawek budżetowych komisji EMPL na posiedzeniu plenarnym
- do potwierdzenia

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

7. Następne posiedzenia

         14 października 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

- do potwierdzenia

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności